Nowe zezwolenie telekomunikacyjne

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podpisał kolejne zezwolenie telekomunikacyjne. Otrzymała je Spółka Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej.

Zezwolenie zostało wydane na 25 lat i uprawnia do świadczenia, usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na terenie kraju.

Jest to już trzydzieste zezwolenie na świadczenie usług telefonicznych wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne. Od początku 2001 roku zezwolenia uprawniające do świadczenia usług telefonicznych w sieciach stacjonarnych (PSTN) otrzymało 26 operatorów, natomiast 4 operatorów – na świadczenie usług w sieciach telefonii komórkowej (MVNO, czyli wirtualny operator sieci komórkowych).