Nowe zezwolenia telekomunikacyjne

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podpisał kolejne dwa zezwolenia telekomunikacyjne na eksploatację stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych. Otrzymały je firmy Polkomtel oraz Spray.

Zezwolenie telekomunikacyjne dla Polkomtela uprawnia do świadczenia wszelkich usług, poza transmisją danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów (dial-up), wynikających z przeznaczenia sieci stacjonarnej. Zezwolenie zostało wydane na 25 lat i obowiązuje na terenie całego kraju. Wraz z zezwoleniem Polkomtel otrzymał numer dostępu (prefiks) do świadczenia usług międzystrefowych NDSMS = 1069.

Zezwolenie dla firmy Spray uprawnia ją do świadczenia wszelkich usług telekomunikacyjnych na obszarze warszawskiej strefy numeracyjnej i zostało wydane na 20 lat.

Za zezwolenie każdy z operatorów zapłaci 2500 euro, Kwoty te zasilą budżet państwa.

Od 2001 r., czyli od początku działalności URTiP, na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne zostało wydanych 25 zezwoleń telekomunikacyjnych, w tym 22 zezwolenia na eksploatację sieci stacjonarnych (PSTN) oraz 3 zezwolenia dla wirtualnych operatorów sieci komórkowych (MVNO).