Nowe zezwolenia dla dot.com, Telii i NOM

Prezes URTiP Witold Graboś podpisał trzy zezwolenia telekomunikacyjne na eksploatację publicznych sieci telefonicznych. Jedno dotyczy sieci stacjonarnej, dwa kolejne – operatorów wirtualnych sieci komórkowych (MVNO).

Zezwolenie do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej, w tym usług strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych, otrzymała warszawska spółka Telia International Carrier Poland. Telia otrzymała też przydział numeru dostępu do sieci (prefiks) NDSMS = 1054. na obszarze Polski.

Dwa kolejne zezwolenia, uprawniające do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci mobilnej otrzymały spółki: dot.com z Chełma, oraz Niezależny Operator Międzystrefowy z Warszawy. Obie firmy chcą świadczyć usługi jako MVNO (Mobile Virtual Network Operator – Operator Wirtualnej Sieci Ruchomej), przy współpracy z innymi operatorami sieci telefonicznej.

Wszystkie wydane zezwolenia są ważne przez okres 25 lat. Od początku 2001 r. na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne, zostały wydane 44 zezwolenia telekomunikacyjne, w tym 33 na eksploatację sieci stacjonarnych oraz 11 dla operatorów wirtualnych sieci komórkowych.