Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowe zezwolenia dla Petrotela i Netii

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podpisał dwa kolejne telekomunikacyjne na eksploatację publicznych sieci telefonicznych. Otrzymały je spółki Petrotel oraz Netia Telekom.

Płocki Petrotel otrzymał zezwolenie uprawniające do świadczenia usług strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej. Wraz z zezwoleniem firma otrzymała przydział numeru dostępu do sieci (tzw. prefiks) NDSMS = 1073.

Netia Telekom z siedzibą w Warszawie otrzymała zezwolenie uprawniające do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej na terenie całego kraju. Netia zamierza bowiem świadczyć usługi jako MVNO (Mobile Virtual Network Operator – Operator Wirtualny Sieci Ruchomej), przy współpracy z innym uprawnionym operatorem sieci telefonicznej.

Obydwa zezwolenia są ważne przez okres 25 lat. Od początku 2001 r. na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne, zostało wydanych 46 zezwoleń telekomunikacyjnych, w tym 34 zezwolenia na eksploatację sieci stacjonarnych oraz 12 zezwoleń dla operatorów wirtualnych sieci komórkowych.