Nowe zezwolenia dla Petrotela i Netii

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty Witold Graboś podpisał dwa kolejne telekomunikacyjne na eksploatację publicznych sieci telefonicznych. Otrzymały je spółki Petrotel oraz Netia Telekom.

Płocki Petrotel otrzymał zezwolenie uprawniające do świadczenia usług strefowych, międzystrefowych i międzynarodowych telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej. Wraz z zezwoleniem firma otrzymała przydział numeru dostępu do sieci (tzw. prefiks) NDSMS = 1073.

Netia Telekom z siedzibą w Warszawie otrzymała zezwolenie uprawniające do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej na terenie całego kraju. Netia zamierza bowiem świadczyć usługi jako MVNO (Mobile Virtual Network Operator – Operator Wirtualny Sieci Ruchomej), przy współpracy z innym uprawnionym operatorem sieci telefonicznej.

Obydwa zezwolenia są ważne przez okres 25 lat. Od początku 2001 r. na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne, zostało wydanych 46 zezwoleń telekomunikacyjnych, w tym 34 zezwolenia na eksploatację sieci stacjonarnych oraz 12 zezwoleń dla operatorów wirtualnych sieci komórkowych.