Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowe, tlenowe reklamy

W ofercie portalu o2.pl znalazły się dwie nowe formy reklamy: banner rotacyjny oraz reklamowe "Pakiety weekendowe". Obie nowości prezentowane będą za pośrednictwem komunikatora Tlen.pl.

Wizualizowany w oknie rozmowy "banner rotacyjny" pozwala na wyświetlenie w trakcie doby emisji jednemu użytkownikowi komunikatora Tlen.pl więcej niż 1 kreację reklamy (do 4). Możliwe jest predefiniowanie kolejności kreacji oraz odstępów pomiędzu poszczególnymi wyświetleniami.

Przedstawiciele portalu zapewniają, że taki zabieg poprawia skuteczność kampanii mierzoną CPC (cost per click) oraz "wzmaga zaangażowanie użytkowników i pobudza do ponownego zapoznania się z treścią reklamy". "Bannerowe 'konwersacje', wieloetapowe zagadki, pytania i odpowiedzi, kreacje różnych wymiarów... Sami jesteśmy niezmiernie ciekawi kreatywności agencji, którą ma sprowokać ta poszerzona oferta" mówi Michał Brański, Dyrektor ds. Marketingu w portalu o2.pl.

Drugą nowościa w o2.pl są 36-godzinne "Pakiety weekendowe" reklamy, prezentowanych w Komunikatorze Tlen.pl w formie bannera w oknie rozmowy.