Nowe projekty e-biznesu

18% wszystkich nakładów poniesionych na informatykę w 2002 r. stanowić będą wydatki na rozwój e-biznesu. Jest to o 10% więcej niż w roku ubiegłym.

Takie liczby podaje badanie przeprowadzone przez A.T. Kearney i Sun Microsystems. Badanie miało na celu poznanie strategii e-biznesowych firm. W sondażu wzięło udział 259 menedżerów odpowiedzialnych za e-biznes w firmach z różnych branż. Na potrzeby badania jako definicję e-biznesu przyjęto wykorzystanie technologii i infrastruktury internetowej wewnątrz firmy oraz w kontaktach z partnerami handlowymi.

Jak wynika z raportu, prawie połowa firm w 2002 r. zamierza zwiększyć budżety na e-biznes, zaś 24% zamierza je zredukować. Większość ankietowanych firm panuje rozpocząć od 1 do 5 nowych projektów internetowych, zaś 17% nie rozpocznie żadnego projektu.

Priorytetowe mają być projekty w z dziedziny CRM, zarządzania zawartością, zdobywania informacji biznesowych, zakupów bezpośrednich oraz łańcucha dostaw. 55% ankietowanych uważa, że strategie e-biznesowe są w pełni zgodne z głównymi kierunkami rozwoju ich firmy, natomiast 22% uważa, że tylko częściowo pokrywają się ze strategią firmy. 11% uważa spowolnienie gospodarcze za czynnik stymulujący rozwój projektów internetowych, a 55% - za opóźniający. Zdaniem większości respondentów najważniejsze czynniki rozwoju e-biznesu to: potrzeba zwiększania sprzedaży, zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, zbudowanie i wzmocnienie marki oraz ograniczenie kosztów. Główne bariery rozwoju to ograniczenia budżetowe, koszty wdrożenia oraz niewystarczające możliwości technologiczne partnerów handlowych.

Przy wyborze dostawcy rozwiązań e-biznesowych gros badanych bierze pod uwagę jego kondycję finansową oraz wskaźnik zwrotu z inwestycji. Wartość rynku IT Aberdeen Group oszacował w br. na 1,3 mld USD.