Nowe narzędzie MRM

Narzędzia MRM (marketing resource management) pomagają w zdefiniowaniu szerszego kontekstu, w którym działają narzędzia do zarządzania kampanią - uważają analitycy Gartnera.

Powstanie każdego nowego rynku zawsze rodzi pytania, w jaki sposób będzie to wpływało na rynki już istniejące. Na rynku oprogramowania wspomagającego marketing, powstające MRM wpłynie na ofertę narzędzi do zarządzania kampaniami marketingowymi. Działy marketingu biorą pod uwagę pięć zagadnień dotyczących wpływu tych dwóch rozwiązań na poprawę działania marketingu:

1. Jaka jest różnica między zarządzaniem kampanią a MRM?

2. Do czego potrzebne są funkcjonalności MRM? Czym różnią się od systemów zarządzania kampanią, zawierających moduły zarządzania treścią, przepływem pracy i budżetowania?

3. Czy warto kupować komponenty do obu rozwiązań od tego samego dostawcy?

4. Który zestaw funkcjonalności jest bardziej potrzebny? Jakie przyjąć priorytety przy podejmowaniu decyzji?

5. Którzy sprzedawcy koncentrują się na poszczególnych segmentach rynku?

Narzędzia do zarządzania kampanią umożliwiają segmentację konsumentów, co pomaga w zaprojektowaniu kampanii i komunikacji poszczególnych ofert dla określonych grup odbiorców. MRM to zestaw procesów i możliwości, które mają zwiększyć zdolność zgrania i zoptymalizowania użycia wewnętrznych i zewnętrznych zasobów marketingowych (takich jak pracownicy, budżety, dane). Narzędzia do zarządzania kampanią używane są przez mniejszą liczbę pracowników, a MRM przez całe działy. Narzędzia do zarządzania kampanią opierają się na założeniach i przewidywanych wynikach. Później te wskaźniki używane są do projektowania i wykonania konkretnych kampanii marketingowych. Natomiast MRM pozwala na znacznie szersze spojrzenie.