Nowe możliwości operacji finansowych w Rosji

Moskiewska giełda walutowa uruchomiła nowy serwis internetowy, poprzez który drobni gracze mogą na niej inwestować.

Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) wdrożyła nowy system Z-trade, współpracując ze szwajcarską firmą Zurich Capital Management. Umożliwia on dostęp do notowań giełdy i dokonanie transakcji z każdego komputera podłączonego do Internetu.

Dotychczas połowa obrotów MICEX pochodziła z usług internetowych, jednak dostęp do nich miały tylko podmioty gospodarcze. Teraz otworzyło się wejście na parkiet walutowy także dla indywidualnych inwestorów. Tymczasem komisje rosyjskiego parlamentu już rozpatrują projekty ustaw legalizujących podpis elektroniczny, a największa firma ubezpieczeniowa Ingosstrah wprowadziła do oferty ubezpieczenia internetowych transakcji.