Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowe możliwości operacji finansowych w Rosji

Moskiewska giełda walutowa uruchomiła nowy serwis internetowy, poprzez który drobni gracze mogą na niej inwestować.

Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) wdrożyła nowy system Z-trade, współpracując ze szwajcarską firmą Zurich Capital Management. Umożliwia on dostęp do notowań giełdy i dokonanie transakcji z każdego komputera podłączonego do Internetu.

Dotychczas połowa obrotów MICEX pochodziła z usług internetowych, jednak dostęp do nich miały tylko podmioty gospodarcze. Teraz otworzyło się wejście na parkiet walutowy także dla indywidualnych inwestorów. Tymczasem komisje rosyjskiego parlamentu już rozpatrują projekty ustaw legalizujących podpis elektroniczny, a największa firma ubezpieczeniowa Ingosstrah wprowadziła do oferty ubezpieczenia internetowych transakcji.