Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowe łącze Warszawa – Praga.

Telia uruchomiła światłowodowe łącze DWDM pomiędzy Warszawą i Pragą. Połączenie to stanowić będzie dodatkowe wyjście międzynarodowej transmisji danych dla klientów operatora w obu krajach.

Z początkiem marca Telia uruchomiła łącze DWDM pomiędzy Warszawa a Pragą. Służyć ono będzie do wymiany ruchu między Polską a Czechami, stanowiąc jednocześnie dodatkowe wyjście międzynarodowej transmisji danych dla klientów Telii w obu krajach. Zarówno Praga jak i Warszawa są już niezależnie podłączone do węzłów zarządzanej przez Telię międzynarodowej sieci Viking.

Zestawienie nowego wysokoprzepustowego łącza zapewnić ma ciągłość usług jakie Telia świadczy na rzecz lokalnych operatorów, w przypadku fizycznego uszkodzenia jednego z dotychczasowych połączeń.