Nowe kierownictwo PRO

Prezes spółki BPSC, Ignacy Miedziński, został przewodniczącym Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania.

Kadencja nowych władz potrwa dwa lata. W okresie tym PRO zamierza aktywnie uczestniczyć w pracach nad nowelizacją ustawy o prawach autorskich. Stowarzyszenie zamierza rozszerzyć współpracę z odpowiednimi komisjami sejmowymi i opiniować projekty ustaw, w szczególności w zakresie dotyczącym branży IT.

PRO zamierza też promować usługi audytu legalności oprogramowania i współorganizować akcje edukacyjne dotyczące ochrony własności intelektualnej.