Nowe jądro konsolidacji?

Netia, Telefonia Dialog i El-Net podpisały porozumienie o współpracy. Wkrótce maja zostać zawarte szczegółowe umowy regulujące współpracę operatorów w zakresie infrastruktury, wspólnych usług i wspólnego lobbingu. Do porozumienia nie przyłączyły się na razie NOM i Tel-Energo, „zawodowi” konsolidatorzy na polskim rynku, jednak jak zapewniają trzej operatorzy – porozumienie jest dla nich otwarte.

Trzej operatorzy podpisali porozumienie, w myśl którego mają współpracować w zakresie wykorzystania posiadanej infrastruktury, rozwoju usług i poprawy regulacji rynku telekomunikacyjnego. Każdy z elementów przyszłej współpracy opierać się ma o odrębną umowę szczegółową. „W chwili obecnej jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o konkretnych terminach podpisania umów. Przede wszystkim zależy nam na optymalizacji wzajemnego wykorzystania infrastruktury, takich jak kwestie punktów styku, będziemy więc z pewnością działać szybko” – powiedział Piotr Bielawski, rzecznik Telefonii Dialog. Podczas konferencji mówiono także o przygotowaniu pakietowej oferty usług przez uczestników układu.

Wiadomość o porozumienie niezależnych operatorów przychodzi z dość nieoczekiwanej strony. Konsolidacja rynku telekomunikacyjnego jest już bowiem od dłuższego czasu nagłaśniana i prowadzona przez MSP. Jako ośrodek konsolidacji występują w tym przypadku Tel-Energo i NOM. „Porozumienie jest otwarte na kolejne podmioty. Ze swojej strony możemy powiedzieć, że cały czas ubolewamy z powodu decyzji poprzedniego zarządu KGHM, który odkupił udziały PSE (właściciela Tel-Energo i NOM) w Dialogu” – powiedział Piotr Bielawski.

Według deklaracji pomysłodawców, konkurencyjna grupa telekomunikacyjna miałaby obejmować także inne telekomunikacyjne spółki w których udziały ma państwo. Ponadto w Krajowej Grupie Telekomunikacyjnej uczestniczyć miałaby np. Netia. Konsolidacji sprzyjałaby z pewnością realizacja projektu ustawy o oddłużeniu operatorów telekomunikacyjnych. Jedną z możliwości oferowanych operatorom jest bowiem zamiana zobowiązań wynikających z koncesji na oddanie udziałów Skarbowi Państwa.

O tej ostatniej możliwości niezależni operatorzy wypowiadają się jednak raczej niechętnie. Także w kontekście ogłoszonego dzisiaj porozumienia – w pierwszej kolejności wspólnych działań lobbingowych, które mieliby podjąć na mocy porozumienia wskazują raczej np. kwestie związane ze zmianami prawa telekomunikacyjnego. „W pierwszym rzędzie interesują nas takie uregulowania, które umożliwią operatorom, którzy mają taki potencjał, świadczenie usług międzynarodowych od początku 2003 roku” – powiedział Piotr Bielawski.