Nowe IAB Polska - koniec tymczasowości

Rok temu walne zgromadzenie rozwiązało stowarzyszenie IAB Polska. Przez rok IAB działało warunkowo - do czasu rejestracji związku pracodawców. Dzisiejsze spotkanie członków IAB zakończyło tymczasowość tego rozwiązania. Wyłonieni zostali nowi członkowie IAB wraz z prezesem oraz przewodniczący rady nadzorczej i jego zastępcy.

W zarządzie nowego IAB - Interactive Advertising Bureau - zasiadają:

- Robert Biegaj, Gazeta.pl

- Bartosz Drozdowski, ARBOmedia

- Piotr Kowalczyk, Onet.pl

- Gwidon Humeniuk, CR Media.

Prezesem zarządu został Michał Tober z Wirtualnej Polski, gdzie pracuje na stanowisku kierownika Biura Sprzedaży dla Klientów Korporacyjnych. Jego poprzednim miejscem zatrudnienia było CR Media Consulting.

W skład rady nadzorczej IAB Polska weszli: Dominik Kaznowski, przewodniczący (Agora), Michał Kreczmar, wiceprzewodniczący (IDG), Jacek Makowski, wiceprzewodniczący (Onet.pl), Joanna Pawlak (Wirtualna Polska), Krzysztof Golonka (Ad.Net), Marcin Woźniak (ARBOmedia) oraz Karol Kowalski (IDM Net).

Na posiedzeniu rady nie był obecny przedstawiciel portalu Interia.pl.

Jak wyczytamy w oficjalnym komunikacie - Powołanie członków rady nadzorczej i zarządu to kolejny etap budowania silnej, internetowej organizacji branżowej na wzór IAB Europe i IAB US. Poza zmianami organizacyjnymi, zmienił się także system finansowania Związku. Pozwoli to na rozszerzenie działalności promującej internet jako element media-mix oraz aktywniejszą współprace międzynarodową. Plany polskiego oddziału IAB w tym roku obejmują utworzenie biura, zatrudnienie dyrektora generalnego oraz rozpoczęcie przyjmowania nowych członków.

Członkami zwyczajnymi IAB Polska są: Agora SA, Grupa Onet.pl SA, Wirtualna Polska SA, Interia.pl SA, Ad.Net SA, ARBOmedia Polska Sp. z o.o., Internetowy Dom Mediowy Net Sp. z o.o. oraz International Data Group Poland SA.

Członkowie nadzwyczajni IAB Polska, czyli tacy, którzy nie posiadają prawa głosu, to FFcreation, K2 Internet, Money.pl, Opcom, Polskie Badania Internetu oraz Inovattek.

Dominik Kaznowski, dotychczasowy wiceprezes IAB Polska, rok temu wyjaśnia cel przekształcenia stowarzyszenia IAB Polska w zwiazek pracodawców - Główną intencją przyświecającą zmianom była chęć wzmocnienia IAB, większe zaangażowanie członków w prace oraz pozyskanie dodatkowych środków na działalność. (...) Przekształcenie IAB w Związek Pracodawców Branży Internetowej leży w internesie całej branży internetowej. Wraz ze wzrostem znaczenia internetu, zaistniała potrzeba wzmocnienia także organizacji branżowej, tak aby we właściwy sposób reprezentowała interesy członków tego rynku. Dzięki nowej sytuacji prawnej IAB, polska organizacja dostosuje się do standardu europejskich IAB i to właśnie było jednym z powodów dokonania zmian.

Informacje o planowanych zmianach:

IAB: Trzeba się brać do roboty!

W IAB zmiany nie tylko kosmetyczne