Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowa wersja SurfControl E-Mail Filter

Veracomp oferuje nową wersję aplikacji SurfControl E-Mail Filter przeznaczonej do filtrowania poczty elektroniczną i blokowania treści niedozwolonych lub niepożądanych. Nowa wersja zapewnia lepszą identyfikację spamu oraz umożliwia zdalne zarządzanie i monitorowanie poczty elektronicznej.

Pierwsza z nowych funkcji - SurfControl End-User Spam Management - redukuje liczbę wiadomości błędnie zidentyfikowanych jako spam, druga - SurfControl Report Central – oferuje nowe możliwości raportowania.

SurfControl End User Spam Management usprawnia proces rozpoznawania spamu. Dotychczas wiadomości zidentyfikowane przez system jako podejrzane były zatrzymywane na serwerze, a informacja o blokadzie trafiała do administratora. Nowe narzędzie umożliwia rozsyłanie powiadomień bezpośrednio do adresatów wiadomości, którzy decydują co zrobić z kwestionowanymi przesyłkami. Nowa funkcja odciąża administratorów od przeglądania list zatrzymanych wiadomości oraz zmniejsza ryzyko błędnej identyfikacji spamu.

SurfControl Report Central jest nowym narzędziem dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej, które umożliwia zdalny dostęp do wszystkich funkcji administracyjnych oraz raportów. SurfControl Report Central obsługuje powszechne standardy generowania raportów.

Obydwie funkcje - End User Spam Management oraz Report Central - są dostępne bezpłatnie dla użytkowników SurfControl E-mail Filter.