Nowa ustawa o informatyzacji ułatwi e-kontakt z urzędem

  • (aja),

Tak zapewnia Witold Drożdż, w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Sejm jednogłośnie przyjął 8 stycznia nową ustawę o informatyzacji. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.

Jak deklaruje Witold Drożdż, uwzględniając trzymiesięczne vacatio legis, ustawa mogłaby wejść w życie pod koniec maja br. Następnego dnia po wejściu w życie ustawy MSWiA zamierza ogłosić rozporządzenie, które wprowadzi tzw. profil zaufany. Będzie on dostępny bezpłatnie dla każdego obywatela, który zarejestruje się poprzez Internet na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), a następnie uda się do wybranego urzędu w celu potwierdzenia tożsamości. "Od tej pory - bez konieczności posiadania dodatkowego podpisu elektronicznego, będzie mógł załatwiać zdalnie sprawy urzędowe, korzystając z profilu zaufanego, czyli w praktyce za pomocą loginu i hasła do platformy ePUAP" - mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a zarazem przewodniczący rządowego zespołu Polska Cyfrowa.

MSWiA przygotowało tzw. instalator usług, czyli narzędzie pozwalające każdemu urzędowi, nawet w bardzo małej gminie, pobrać dowolny formularz i zaoferować go mieszkańcom. Resort oferuje przy tym bezpłatne wsparcie techniczne oraz coś w rodzaju help desk wspierającego urzędy telefonicznie i mailowo. Urzędy - jak przekonuje Witold Drożdż - mogą oczywiście udostępniać e-usługi za pomocą własnych rozwiązań, a także budować swoje systemy umożliwiające załatwianie spraw w postaci elektronicznej zintegrowane z ePUAP.

Witold Drożdż zapowiada także przyspieszenie w budowie Rejestru Usług Medycznych.