Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowa taryfikacja w Plus GSM

Od 16 czerwca 2003 r. Polkomtel SA wprowadza jednosekundowe taryfy dla klientów indywidualnych i biznesowych. Umożliwiają one dostosowania kosztów korzystania z sieci do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz prolongatę niewykorzystanych minut na kolejne miesiące.

Nowa oferta Plus GSM obejmuje sześć podstawowych taryf „Plus” (20, 40, 60, 100, 200, 400) z płaskimi stawkami, w których cena za minutę połączenia jest stała, niezależnie od pory czy dnia tygodnia oraz kierunku połączenia. Taryfy o różnych abonamentach (od 25 zł do 185 zł plus VAT) są zróżnicowane ze względu na liczbę minut i SMS-ów wliczonych w abonament, przy czym cena za minutę połączenia zmienia się od 1,68 zł (najtańszy abonament) do 0,66 zł (najdroższy). Koszt wysłania komunikatu SMS z sieci Plus do sieci krajowych wynosi 0,24 zł (0,29 zł z VAT).

Taryfę podstawową można uzupełnić o usługę „Taniej poza szczytem” z niższymi stawkami poza godzinami szczytu oraz w weekendy: 0,60 zł (0,73 zł z VAT) za minutę we wszystkich taryfach. Nie ma tu opłat aktywacyjnych ani miesięcznych. Korzystając z tej usługi można korzystać z minut wliczonych w abonament przez całą dobę.