Nowa strategia Simple

Spółka ograniczy sprzedaż sprzętu komputerowego i ostatecznie zakończy dystrybucję oprogramowania iRenesans. Plan działania Simple na lata 2002 - 2005 zakłada poszerzenie kanałów sprzedaży i wzmocnienie pozycji autorskich rozwiązań na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw.

Zarząd

SA przedstawił strategię działania spółki na lata 2002 - 2005. Firma w dalszym ciągu będzie koncentrować się na dostarczaniu systemów wspomagających zarządzanie dla średniej wielkości przedsiębiorstw, z szerszym uwzględnieniem rozwiązań branżowych. Spółka zamierza także umocnić pozycję rynkową systemu Simple-System V w sektorze większych przedsiębiorstw. Ze względu na niewielki popyt na produkty Ross Systems, Simple zdecydowała się definitywnie zakończyć sprzedaż oprogramowania tej firmy (iRenesans). Głównym partnerem Ross Systems ma być obecnie Optimus Enterprise.

Od początku roku Simple ogranicza sprzedaż podstawowego sprzętu komputerowego, koncentrując się jedynie na dostawach rozwiązań sieciowych. Plany spółki na lata 2002 - 2005 zakładają przede wszystkim zwiększenie sprzedaż przez rozwój kanałów handlowych. Firma zamierza umocnić pozycję rynkową systemu Simple-System V w sektorze większych przedsiębiorstw. Simple rozważa pozyskanie środków na inwestycje poprzez emisję papierów wartościowych. Zarząd firmy opracował już 4-letnie założenia finansowe. W 2002 r. spółka ma osiągnąć przychody na poziomie 8,5 mln zł i zysk netto w wysokości 950 tys. zł. W 2003 r. ma to być odpowiednio - 23 mln zł i 1,15 mln zł. W realizacji założeń finansowych ma pomóc wprowadzenie w spółce kompleksowego systemu controllingu.