Nowa strategia Optimusa

Rada Nadzorcza Optimusa zaakceptowała przedstawioną jej przez zarząd strategię biznesową spółki na najbliższe lata.

Optimus ma zostać podzielony na część technologiczną i internetową. W części technologicznej zostaną przeprowadzone zmiany strukturalne. Natomiast w skład części internetowej, wejdzie oprócz Onetu, również spółka doctorQ, której zadaniem ma być „wzmocnienie stabilności portalu”. DRQ prowadzi działalność w zakresie finansów elektronicznych, związaną z oprogramowaniem i serwisami GSM.

W części technologicznej zostaną docelowo wydzielone trzy spółki zależne zajmujące się serwisem, dystrybucją i produkcją komputerów oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizacją dużych projektów informatycznych i działalnością związaną z kryptografią i ochroną danych oraz sprzedażą bezpośrednią do klientów końcowych.

Spółka technologiczna, po wydzieleniu całej działalności operacyjnej przekształci się w firmę holdingową, inwestującą w branżę IT. Ten rodzaj działalności zarząd określił jako „przyszłościowy i najbardziej perspektywiczny”.

Na koniec 2000 r. strata Optimusa wyniosła 40,5 mln zł.