Nowa sieć do autoryzacji podpisu elektronicznego

Komisja Unii Europejskiej postanowiła wprowadzić system bankowych rozliczeń bezgotówkowych między Unią Europejską a amerykańskimi bankami. Pomoże to w utworzeniu ogólnoświatowej sieci do sprawdzania autentyczności elektronicznego podpisu.

Pierwszymi firmami, które wstępnie zgłosiły chęć przystąpienia do sieci, są m.in. Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Barclays Electronic Commerce Holdings i Citibank Strategic Technology Inc. Sprawdzenie autentyczności elektronicznych podpisów jest niezbędne w prowadzonych przez owe instytucje transakcjach finansowych i e– commerce.

Komisja zaproponowała również, aby telefonia internetowa nie podlegała licencjonowaniu przez państwa członkowskie. Państwa należące do Unii Europejskiej do końca sierpnia mają czas na ustosunkowanie się do tej propozycji.