Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowa sieć do autoryzacji podpisu elektronicznego

Komisja Unii Europejskiej postanowiła wprowadzić system bankowych rozliczeń bezgotówkowych między Unią Europejską a amerykańskimi bankami. Pomoże to w utworzeniu ogólnoświatowej sieci do sprawdzania autentyczności elektronicznego podpisu.

Pierwszymi firmami, które wstępnie zgłosiły chęć przystąpienia do sieci, są m.in. Deutsche Bank, Chase Manhattan Bank, Barclays Electronic Commerce Holdings i Citibank Strategic Technology Inc. Sprawdzenie autentyczności elektronicznych podpisów jest niezbędne w prowadzonych przez owe instytucje transakcjach finansowych i e– commerce.

Komisja zaproponowała również, aby telefonia internetowa nie podlegała licencjonowaniu przez państwa członkowskie. Państwa należące do Unii Europejskiej do końca sierpnia mają czas na ustosunkowanie się do tej propozycji.