Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowa gospodarka wypada z łask

Spada udział akcji firm IT w portfelach największych funduszy inwestycyjnych.

Z sondaży przeprowadzonych przez bank Merill Lynch i biuro Gallupa wynika, że menedżerowie funduszy inwestycyjnych powoli pozbywają się akcji przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, a wypełniają portfele akcjami tradycyjnych przedsiębiorstw, przede wszystkim banków.

Powraca także zainteresowanie przemysłem farmaceutycznym, materiałów budowlanych i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Przekonanie o dochodowości każdego przedsiębiorstwa IT zostało ostatnio zachwiane. Wiele czołowych firm (Lucent Technologies, Motorola, Dell, Intel, Apple) ogłosiło ostatnio niekorzystną korektę prognoz sprzedaży.

Gdyby wnioskować z sytuacji na warszawskim parkiecie, można wyciągnąć wniosek, że polskie fundusze również nie wierzą w sektor teleinformatyczny. Zeszłoroczna „internetowa” hossa była nakręcana przede wszystkim zakupami funduszy emerytalnych. Niestety nie widać jeszcze na parkiecie zainteresowania tradycyjnymi branżami gospodarki.