Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowa bitwa o VAT na Internet: Sejm myśli o stawce 0%

Toczona od września ubiegłego roku walka o ustanowienie wysokości stawki podatku na usługi internetowe zakończyła się dwa miesiące temu wprowadzeniem niekorzystnego dla rynku i niezgodnego z dyrektywami unijnymi zwolnienia usług dostępowych z VAT-u. Komisja Europejska zapowiedziała nałożenie kary na Polskę za złamanie przepisów UE. Tymczasem nasz Sejm przymierza się do nowelizacji ustawy o VAT i tym razem myśli o wprowadzeniu zerowej stawki podatkowej na usługi dostępu do internetu.

Nowa bitwa o VAT na Internet: Sejm myśli o stawce 0%
Informację podała Polska Agencja Prasowa. Dziś podczas obrad sejmowych parlamentarzyści mają zająć się projektem nowelizacji ustawy o VAT. Jedna ze zmian, która ma pojawić się w zapisach, dotyczyć będzie wysokości stawki podatku na internet. Sejm tym razem planuje wprowadzenie zerowego VAT-u na usługi dostępowe. Wygląda na to, że Polska zamierza wykorzystać model amerykański, w którym funkcjonuje taki zapis. Jak pokazuje historia poprzednich zmagań o wysokość VAT-u na Internet, od pomysłu do ostatecznego uchwalenia nowych zapisów wszystko może się jeszcze zmienić.

Przypomnijmy pokrótce przebieg dotychczasowych zmagań o wysokość VAT-u na usługi dostępowe. We wrześniu ubiegłego roku Ministerstwo Finansów poinformowało o planach zmiany od 1 maja br. stawki podatku z 7% na 22%, powołując się na unijne wymogi. Pomimo protestów przedstawicieli branży internetowej i polityków (protest zorganizowany przez posła Jarmuziewicza doprowadził do kilkugodzinnej blokady ministerialnych serwerów pocztowych) Ministerstwo Finansów nieugięcie broniło swojego stanowiska. Tymczasem kiedy projekt znalazł się we Sejmie, jego zapisy zmieniły się diametralnie. Sejm ustalił zwolnienie usług internetowych z VAT-u. Sprawa trafiła do Senatu, który wprowadził poprawkę w myśl żądań MF. Minister finansów – Andrzej Raczko – wsławił się wtedy kuriozalnym uzasadnieniem decyzji senackiej – stwierdził, że nie widzi powodu, by obniżyć wysokość VAT-u na usługi internetowe, skoro gros użytkowników Sieci korzysta... ze stron pornograficznych. Ostatecznie Sejm nie zgodził się z Senatem i posłowie uchwalili zwolnienie usług internetowych z podatku VAT. Po takiej decyzji – niezgodnej z zapisami unijnymi – Komisja Europejska poinformowała o planach nałożenia na Polskę wysokiej kary pieniężnej. Więcej na ten temat:http://www.internetstandard.pl/news/64655.html

Warto dodać, że zwolnienie internetu z podatku dla użytkowników indywidualnych i instytucji edukacyjnych jest rozwiązaniem niekorzystnym dla branży telekomunikacyjnej. Operatorzy nie mogą odliczać sobie podatku VAT od usług i towarów kupionych w celu świadczenia dostępu do internetu, a to z kolei przekłada się na podwyżkę cen detalicznych dla klientów indywidualnych.

Na wprowadzeniu zerowej stawki podatku VAT na internet cała branża powinna skorzystać. Jednak ze względu na nieprzewidywalność decyzji naszych parlamentarzystów nie ma pewności, czy dojdzie do zmian ustawy o VAT.

Więcej o zmaganiach z VAT-em:

http://www.idg.pl/news/watek/25.html