Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Norwegowie wciąż z boku

Jak wynika z sondażu opublikowanego przez dziennik Nationen, w Norwegii wciąż przeważają przeciwnicy przystąpienia do Unii Europejskiej.

Cytowany za PAP sondaż został przeprowadzony przez instytut Sentio-Norstat w ostatnim tygodniu sierpnia, na próbie 1000 osób. 44% respondentów to przeciwnicy integracji europejskiej, 43,2% - to jej zwolennicy, zaś 12,8% nie potrafi wyrazić na ten temat opinii.

Wynik sierpniowego sondażu jest podobny do lipcowego, kiedy to również przeciwnicy Unii mieli niewielką przewagę, kłóci się natomiast z wynikami sondażu przeprowadzonego przez instytut Opinion w maju br., w którym większość respondentów opowiedziała się za przystąpieniem Norwegii do UEhttp://www.cxo.pl/news/66673.html .

W Norwegii już dwukrotnie przeprowadzano referendum unijne, w 1972 i w 1995 roku, za każdym razem większość opowiadała się przeciwko akcesji.