Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Norwegowie niechętni Unii

Jak wynika z sondażu opublikowanego w norweskim dzienniku Nationen, w Norwegii nadal przeważają przeciwnicy przystąpienia do Unii Europejskiej, choć zwolenników jest już niewiele mniej.

Instytut Sentio-Norstat przeprowadził sondaż, z którego wynika, że 45% Norwegów to przeciwnicy przystąpienia do UE, 42,2% - zwolennicy, a 13% nie ma na ten temat zdania.

Norwegowie wypowiedzieli się przeciwko przystąpieniu do UE w referendach już dwa razy - w 1972 i w 1994 roku. Za rok odbędą się w Norwegii wybory parlamentarne, a głównym elementem kampanii wyborczej prawdopodobnie będzie kwestia przystąpienia do Unii.