Nortel przesyła głos przez WLAN

Nortel zaprezentował rozwiązanie pozwalające na przesyłanie komunikacji głosowej przez korporacyjne sieci WLAN.

Nowe, bezprzewodowe telefony IP mają zastąpić telefony komórkowe na obszarze kampusu wyposażonego w infrastrukturę WLAN. Nortel zaznacza, że telefony WLAN 2210 i 2211 są najmniejszymi i najlżejszymi urządzeniami tego typu dostępnymi na rynku. Główna różnica pomiędzy dwoma modelami polega na tym, że 2211 ma funkcje walkie-talkie.

Firma zaprezentowała ponadto system WLAN IP Telephony Manager 2245, który optymalizuje połączenia pomiędzy słuchawkami a serwerem komunikacyjnym, poprzez nadawanie odpowiednich priorytetów pakietom głosowym.

Nortel bazuje w zakresie infrastruktury WLAN dla tego rozwiązania na swoich poprzednich produktach, zaprezentowanych w ubiegłym roku – przełączniku WLAN Security Switch 2270 oraz urządzeniach Access Ports 2230 oraz 2231. Urządzenia te uwzględniają teraz ruch głosowy i zapewniają funkcje bazujące na lokalizacji – takie jak np. połączenia z numerami służb ratunkowych.