Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nortel i Corning przerywają negocjacje

Nortel i Corning, dwie duże firmy produkujące sieci światłowodowe, nagle przerwały rozmowy o współpracy. Amerykański Corning przestraszył się, że kanadyjski Nortel przejmie nad nim całkowitą kontrolę.

Od początku było wiadomo, że Nortel – z 2,5 miliardem dolarów rocznej sprzedaży - ma negocjacyjną przewagę nad Corningiem. Rozmowy toczyły się już od kilku tygodni i obserwatorzy byli pewni, że niedługo zostanie podpisany kontrakt. Nagle szefowie Corninga wycofali się z negocjacji, tłumacząc, że wzajemna niezależność obu firm miała być głównym punktem biznesowej strategii.

Jak powiedział Jim Flaws, szef finansowy Corninga, najważniejsze było jednak to, że transakcja przerosła finansowo jego firmę.

Mimo zerwania negocjacji Corning deklaruje, że nie wpłynie to na jego współpracę z Nortelem, któremu nadal będzie dostarczał optyczne komponenty.