Nokia zwalnia

Nokia zamierza zwolnić 1000 osób, aby zredukować koszty.

Oszczędności wymusza malejący popyt na urządzenia do sieci telefonii komórkowych produkowane przez Nokię.

Fińska grupa jeszcze do niedawna, przed ogłoszeniem ostrzeżenia o spodziewanych gorszych wynikach finansowych, wydawała się oazą spokoju na tle innych firm sektora high-tech. Firma oświadczyła, że redukcje zatrudnienia będą przeprowadzane stopniowo, do końca 2001 r.

Posunięcie to jest częścią planu restrukturyzacji oddziału Netia Networks, który zatrudnia 23 tys. osób na całym świecie. Kurs akcji spółki spadły po ogłoszeniu tej informacji o 3,5%.

Redukcja zatrudnienia w Nokii odzwierciedla spowolnienie wzrostu na rynku telefonów komórkowych, na którym operatorzy przestali już inwestować na wielką skalę w infrastrukturę.

<i>Źródło: Financial Times</i>