Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niszowe MMS'y

Vodafone, operator telefonii komórkowej działający w kilku europejskich krajach, poinformował, że w trzecim kwartale minionego roku liczba jego abonentów wzrosła o niemal 5 mln i osiągnęła 112,5 mln. Rośnie liczba użytkowników usługi MMS, która jednak zdaniem analityków pozostanie usługą niszową.

Przychody koncernu z usług transmisji danych, wliczając w to także wiadomości tekstowe, stanowiły w ostatnim kwartale ub. roku 16% wszystkich przychodów. Dla porównania, w analogicznym okresie roku poprzedniego, przychody z transmisji danych stanowiły 12,7% struktury przychodów.

Dla przykładu w Niemczech średni przychód generowany przez statystycznego abonenta wzrósł z 303 euro w 2001 roku do 312 euro w roku ubiegłym. W grudniu 2002 roku udział wiadomości tekstowych w średnim przychodzie generowanym przez statystycznego abonenta wyniósł 18,4%, zaś 0,8% stanowiły opłaty z usług mobilnego Internetu. Dla porównania, w Wielkiej Brytanii wzrost średniego przychodu wzrósł z 278 funtów w 2001 roku do 287 w 2002. Przychody z wiadomości tekstowych i mobilnego Internetu stanowiły w tym odpowiednio 15,2 i 0,8%.

Jednak wzrost przychodów z usług transmisji danych nie jest związany z wprowadzoną pod koniec października br. usługą Vodafone's Live! MMS (Multimedia Messaging Service). Do końca roku operator pozyskał ponad 380 tys. użytkowników usług MMS. Cały czas tendencję wzrostową wykazują przychody z krótkich wiadomości tekstowych SMS. Jak powiedział Bobby Leach, rzecznik Vodafone, SMS'y przynoszą największe dochody w okresie bożonarodzeniowym i noworocznym. Tymczasem jak ocenia Richard Clifford, analityk z firmy badawczej Datamonitor PLC z Londynu, MMS'y pozostaną niszową, marginalną usługą, która nigdy nie będzie tak masowo wykorzystywana jak SMS'y.