Niezły rok ComArchu

W 2002 r. przychody integratora wzrosły o 4-proc. do 155 mln zł. Na wyniku finansowym spółki zaważyła rekordowa sprzedaż w IV kw., kiedy to przychód ComArchu wyniósł 67,2 mln zł.

Zysk netto krakowskiej firmy za 2002 r. sięgnął 9,77 mln zł i był o 13,5-proc. wyższy niż rok wcześniej. W strukturze sprzedaży ComArchu największy odsetek stanowiły przychody z usług (50%) oraz sprzętu (32%). Co ciekawe, sprzedaż oprogramowania to zaledwie 18% obrotów firmy.