Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niestraszne limity w Neostradzie!

Ukazała się nowa wersja programu Bandwidth Controller 1.05, który nie tylko oblicza transfer wysłanych i odebranych danych, ale również pozwala optymalizować ustawienia sieciowe.

Niestraszne limity w Neostradzie!
Aplikacja umożliwia zarządzanie dostępnym pasmem internetowym. Wystarczy ją zainstalować na serwerze, aby móc przydzielać pasma poszczególnym użytkownikom, uwzględniając konkretne protokoły (TCP, IP, UDP i inne). Dzięki takiemu rozwiązaniu komputery klienckie nie muszą posiadać zainstalowanej wersji programu. Wszelkie parametry połączenia można konfigurować za pomocą prostych i łatwych w obsłudze reguł, które można szybko usuwać bądź edytować.

W nowej wersji dodano dodatkowy monitor obciążenia sieci oraz usprawniono działanie aplikacji.

Pełna wersja programu kosztuje 49,95 USD. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.