Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niesolidne e-sklepy

Na drodze do masowej popularności internetowych zakupów stoi niesolidność wielu sieciowych sprzedawców - wynika z raportu organizacji konsumenckiej Consumers International.

Raport opracowywano w następujący sposób: w 14 krajach (głównie Europy i Ameryki Pn.) przedstawiciele organizacji złożyli w internetowych sklepach w sumie 340 zamówień. Po zrealizowaniu wszystkich transakcji przeprowadzono ich analizę. Okazało się, że w większości wystąpiły poważne uchybienia. 18% internetowych sklepów nie informowało klientów o ostatecznych kosztach zamówienia (np. do ceny nie wliczano kosztów dostawy), 39% zamówień nie zostało zrealizowanych w określonym podczas zawierania transakcji terminie, zaś 6% zamówionych towarów w ogóle nie dotarło do klientów. Jedna trzecia internetowych sklepów nie określiła warunków zwracania wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem towaru, zaś w 17% e-sklepów taki proces trwał ponad 30 dni.

Z raportu wynika również, że bardziej niesolidni byli europejscy e-przedsiębiorcy - do klientów na czas docierało jedynie 60% zamówień (w USA - 75%). Pociesza jedynie fakt, że - zdaniem przedstawicieli Consumers International - poziom usług świadczonych przez internetowe sklepy znacznie podniósł się od momentu opublikowania poprzedniego raportu CI (w 1999 r.).