Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nieśmiertelne bannery?

Wydawałoby się, że tradycyjne formy reklamy typu banner powoli odchodzą do lamusa, skoro coraz więcej mówi się o popularności i skuteczności innych rodzajów promocji, np. sponsorowanych odnośników. Nic bardziej błędnego – wskazują badania Jupiter Research oraz PwC/IAB.

Wyniki analiz e-reklamy podał serwis MarketingWonk.com. Z raportu wynika, iż rzeczywiście mniejsza się popularność bannerów. Nie mniej jednak ta forma e-reklamy wciąż cieszy się znacznym zainteresowaniem. Zdaniem analityków z Jupiter Research w tym roku nastąpi 6% spadek w przychodach ze sprzedaży bannerów - wydatki wyniosą 3 mld USD i będą stanowić połowę wszystkich przychodów z reklamy internetowej.

Z wyliczeń PricewaterhouseCoopers oraz Interactive Advertising Bureau wynika, że w drugim kwartale nastąpi 22% spadek popularności bannerów, ale wciąż wydatki na tę formę reklamy będą stanowić 23% wszystkich wydatków na marketing w Internecie. Tym samym tradycyjne formy reklamowe ustąpią miejsca jedynie płatnym odnośnikom – przychody z tego rodzaju promocji będą stanowić 29% wszystkich przychodów.

Tym samym pomimo spadającej popularności bannerów wciąż pozostają one jednymi z najczęściej nabywanymi formatami.