Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nieśmiały profil mieszkańców sieci WWW

Masz swoją osobistą stronę internetową? To zapewne jesteś też nieśmiałym, wrażliwym na krytykę i cierpiącym z powodu niskiej samooceny mężczyzną - stwierdzili niemieccy psychologowie.

Do takich niewesołych wniosków odnośnie przeciętnej konstrukcji psychicznej właścicieli stron internetowych doszli psychologowie z Uniwersytetu Technicznwgo w Chemnitz (CUT), którzy przeprowadzili badania ponad 300 właścicieli witryn internetowych. Tylko 13% właścicieli prywatnych stron WWW to kobiety, za to 70% jest z wyższym lub średnim wykształceniem.

W tym obrazie cierpiącej braci internetowej jaki rysuje badanie da się oczywiście odnaleźć pewne pozytywne, ciepłe akcenty. Jak zaznaczają niemieccy psychologowie, badanie przekreśla złośliwe i wcale nierzadkie enuncjacje jakoby prywatne strony internetowe najczęściej miały być przejawem dziecinnego narcyzmu czy wręcz ekshibicjonizmu i nie przedstawiały większej wartości. Prywatne strony WWW to sposób na opanowanie nieśmiałości i próba odnalezienia przez osoby nieśmiałe własnej wartości - twierdzą niemieccy badacze. Na razie nie udało im się jeszcze określić, na ile skuteczną terapią jest tworzenie osobistych stron WWW. W każdym razie, jak stwierdzają badacze, największą troską właścicieli owych stron jest chęć zaprezentowania się możliwie najnaturalniej.