Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niepewna przyszłość Wikipedii

Współzałożyciel Wikipedii, Jimmy Wales w rozmowie z agencją Associated Press przyznał, że Wikipedia traci współtwórców i nie jest pewien jej przyszłości. Planuje jednak zmiany na serwisie, które mają zachęcić ludzi do pisania artykułów. Planowany jest np. system nagród i odznaczeń.

Wales przyznaje, że liczba użytkowników tworzących artykułu na Wikipedii zmniejsza się, choć nie można jeszcze mówić o kryzysie. Zdaniem współtwórcy Wikipedii przyczyną spadku liczby zaangażowanych użytkowników jest ich profil demograficzny. Osoby, które do tej pory współtworzyły Wikipedię przenoszą swoją aktywność w inne miejsca albo przestają się interesować tego typu działalnością. Inni współtwórcy rezygnują z aktywności, bo w serwisie jest coraz mniej artykułów do dodania - anglojęzyczna wersja Wikipedii ma blisko 3,7 mln wpisów.

Jimmy Wales chce zatrzymać spadek współtwórców, dlatego ma zostać uproszczony system edycji artykułów. Zachętą do tworzenia wpisów na Wikipedii ma być też system nagród i odznaczeń. Wikipedia chce także rozwijać program współpracy z uczelniami w Indiach, Brazylii, Kanadzie, Niemczech i Wielkiej Brytanii, który miałby zachęcać studentów do wkładu w rozwój Wikipedię.