Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niemieckie inwestycje w Chinach: dobre perspektywy

Jak wynika z raportu działu badawczego Deutsche Bank, inwestycje bezpośrednie niemieckich firm w Chinach wzrosły w ciągu minionej dekady dziesięciokrotnie, a do 2010 roku osiągnąć mogą 20 mld EUR. Niemcy są największym europejskim inwestorem w Państwie Środka, co wcale nie oznacza, że te inwestycje stanowią obecnie dużą lub choćby istotną część wszystkich niemieckich inwestycji zagranicznych.

W 2003 roku niemieckie firmy zainwestowały w Chinach 7,9 mld EUR. Jakkolwiek oznacza to blisko 10-krotny wzrost wielkości bezpośrednich inwestycji niemieckich w Chinach w stosunku na przykład do roku 1995, nadal inwestycje w Państwie Środka to zaledwie 1,2% niemieckich inwestycji zagranicą. Sondaż przeprowadzony wśród firm niemieckich dowodzi, że niemieckie inwestycje w Chinach mogą się podwoić do 2010 roku, sięgając około 20 mld EUR.

W porównaniu z innymi zagranicznymi inwestorami w Chinach Niemcy wypadają według DB nienajlepiej - więcej inwestują Stany Zjednoczone, Korea Południowa, Tajwan i Japonia. Jednak w Europie Niemcy prześcignęły już Wielką Brytanię i są największym inwestorem w Chinach.

Niemieckie inwestycje skupiają się w trzech regionach: na obszarze wielkiego Szanghaju i delty Jangcy, na obszarze uprzemysłowionego północnego wschodu, i w dolinie rzeki Perłowej (Zhujiang, tu dominują inwestycje MSP). Ponadto wiele firm inwestuje w przedstawicielstwa w Pekinie. Najwięcej inwestuje niemiecki przemysł motoryzacyjny (30,4% w 2002 roku) i elektryczny (14%); inwestycje idą zaś w największej części do chińskiego sektora motoryzacyjnego (36%) i wytwórczego (blisko 20%).

Główne powody dla których firmy niemieckie przybywają do Chin to potencjał rynku chińskiego i niski koszt produkcji. Najważniejszym czynnikiem było zaś przystąpienie Chin do Międzynarodowej Organizacji Handlu (WTO). Najważniejszymi przeszkodami i utrudnieniami w prowadzeniu interesów w Chinach są prawna niestabilność i mała przejrzystość zasad na rynku. Wysoki jest ponadto koszt elektryczności i surowców, zaś ostra konkurencja firm zagranicznych ogranicza marżę zysku. Trzeba też pamiętać, że w średnim horyzoncie czasowym chińskie firmy także staną się silnymi konkurentami, szczególnie w segmencie produkcji masowej. Zaangażowanie własne w Chinach jest przez niemieckie firmy postrzegane jest różnie zależnie od sytuacji danej firmy: jako zasadnicza część strategii biznesowej, jako biznes - ale nie za wszelką cenę, lub jako mało istotna część biznesu.