Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niemal jedna czwarta pracowników MŚP z Europy Wschodniej pracuje zdalnie

Z badania Sophos wynika że rozdźwięk między sposobami korzystania z zasobów informatycznych, a polityką bezpieczeństwa IT znacznie się pogłębia.

Z badania wynika że aż ponad 93% małych i średnich firm z Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Australii powinny dostosować swoje polityki bezpieczeństwa IT do zmieniających się sposobów wykorzystywania zasobów firmowych takich jak praca zdalna czy wykorzystania swoich prywatnych urządzeń w miejscu pracy (BYOD - Bring Your Own Device).

Jak wynika ze statystyk zebranych przez Sophos, aż 22 proc. zatrudnionych w małych i średnich firmach w Europie Wschodniej okazyjnie pracuje zdalnie poza siedzibą firmy. Warto zauważyć, że jedna trzecia przebadanych menadżerów bezpieczeństwa IT, uważa że praca zdalna stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa IT w firmach.

68 proc. firm w Europie Wschodniej zamierza w ciągu najbliższych sześciu miesięcy zwiększyć swój budżet IT. 27 proc. z nich utrzyma wydatki na takim samym poziomie jak w poprzednim roku, a 6 proc. zamierza je zredukować.