Niemal 200 mln europejskich internautów

Według szacunków, liczba internautów na Starym Kontynencie wzrośnie do końca 2003 r. do ponad 196 mln.

Tak wynika z najnowszych badań "Europe Online: Access, Demographics & Usage" opublikowanych przez eMarketer. Mimo, iż kraje Europy Zachodniej pod względem liczby i odsetka internautów, znacznie przewyższają wschód kontynentu, to analitycy szacują, że w ciągu najbliższych lat, największy postęp dokona się właśnie w krajach Europy Wschodniej. Liczba użytkowników Sieci wzrośnie tutaj, zdaniem analityków z

i z Wilkofsky Gruen Associates, z 41,3 mln w roku bieżącym do 62 mln w roku 2006. Za zachodzie wzrost ma być nieco wolniejszy.

Na wschodzie większy wzrost dokona się także w sferze wydatków na dostęp do Internetu. Wydatki na połączenia z Siecią w latach 2002 - 2006 będą rosły rocznie o 6,8% w Europie Zachodniej i o 18,1% w krajach Europy Wschodniej. Jeżeli chodzi o dostęp szerokopasmowy do Internetu, to prym w Europie wiodą Holandia i Szwecja z 11-proc. nasyceniem rynku. Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy, Hiszpania, Francja i Wielka Brytania.

Badania przedstawiają także demograficzny aspekt korzystania przez Europejczyków z Internetu. Z łącza internetowego w domu korzysta 46% mężczyzn i 36% kobiet. 85% mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 15 – 24 lata i 15% w wieku powyżej 25 lat korzysta z Sieci.

Jeżeli chodzi u korzystanie z telefonów komórkowych, najbardziej nasyconym rynkiem na Starym Kontynencie są Włochy, gdzie na 100 mieszkańców przypadają niemal 84 telefony. Jest to prawie dwukrotnie więcej od przeciętnej europejskiej, gdzie na 100 mieszkańców przypadają niecałe 44 "komórki". Podczas gdy przychody operatorów mobilnych w Europie będą pozostawały na stałym poziomie w okresie 2003 – 2006, przychody z transmisji danych zwiększą się z 15,4 mln euro do 27,3.