Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nielsen/NetRatings kupuje JMM

Nielsen/NetRatings poinformował o planach zakupienia Jupiter Media Metrix. Firma badawcza wyłoży w akcjach i gotówce łącznie 71,2 mln USD.

Finalizacja transakcji jest przewidywana w I kw. 2002 roku. Pod względem liczby klientów Nielsen/NetRatings stanie się wówczas największą firmą na rynku badania Internetu. Ze względu na pokrywający się w znacznej mierze zakres działalności obu spółek, przejęcie pociągnie za sobą prawdopodobnie redukcje zatrudnienia. Dodatkowo N/NR przejmie za 16,4 mln USD 80,1% w spółce eRatings.

NetRatings i JMM opierają się w swoich analizach na badaniach panelowych użytkowników Internetu. Połączony panel obu firm obejmowałby około 200 tys. internautów. Największym konkurentem pod względem wielkości panelu jest niedawno powstała firma ComScore, która bada zachowania w Sieci ponad 1,5 mln osób. Firma stosuje odmienny sposób rekrutacji – zamiast np. pieniędzy - uczestnikom panelu oferuje bardziej komfortowe korzystanie z Internetu, poprzez dostarczenie odpowiedniego oprogramowania i miejsca na swoich serwerach. Ta skuteczna taktyka rekrutacyjna może jednocześnie zakłócic nieco obraz uzyskany w badaniu – dysponujący teraz „szybszym” Internetem uczestnicy panelu mogą być w Sieci aktywniejsi niż „zwykli” użytkownicy, których dotyczy dokonywana później estymacja.