Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niektórzy zarabiają

O 78% wzrosły zyski SAP-a w drugim kwartale bieżącego roku, zaskakując nie tylko analityków, ale i zarząd firmy.

Zysk operacyjny SAP-a wyniósł w II kw. br. 424 mln EUR; wynik EBITDA wyniósł 450 mln EUR a wartość sprzedaży 1,85 mld EUR. Sprzedaż wzrosła więc w stosunku do II kw. 2000r. o 24%. Skłoniło to firmę do korekty "w górę" wyników na 2001 r. Wielkość sprzedaż ma wzrosnąć o 20%. SAP jest jedyną firmą tego sektora, która nie ostrzegała, że może nie zrealizować prognoz finansowych.

Takiego posunięcia dokonali natomiast jej rywale: Siebel, Oracle i I2 Technologies. Analitycy oceniają, że sukces SAP zawdzięcza większej od konkurentów odporności na dekoniunkturę w światowej gospodarki. Posiada większe portfolio klientów, więc rezygnacja ze współpracy części z nich nie ma tak wielkiego znaczenia dla firmy. Poza tym głównym rynkiem zbytu SAP-a są firmy europejskie, a rynek IT na Starym Kontynencie znajduje się w lepszej sytuacji, niż amerykański.