Niejasne zmiany w TP Internet

Dotychczasowy prezes spółki należącej do TP S.A. Sławomir Kulągowski został odwołany ze stanowiska, bez podania powodów.

W czwartek zarząd Telekomunikacji Polskiej poinformował, że Sławomir Kulągowski został odwołany z funkcji prezesa zarządu TP Internet, spółki w 100% należącej do narodowego operatora. Funkcję tę sprawował od początku działalności spółki, czyli od września 1999 r. i dotychczas jego działania były akceptowane.

Oficjalnie TP S.A. nie udziela informacji na temat powodów odwołania Sławomira Kulągowskiego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że po półtora roku funkcjonowania firmy, właściciel stwierdził, ze dotychczasowa strategia nie przynosi pożądanych rezultatów. Przypomnieć można choćby zamieszanie związane ze zwolnieniem w połowie ubiegłego roku całego zespołu dziennikarskiego Portalu.pl. Zwolnieni dziennikarze twierdzili, że zostali wyrzuceni, ponieważ „nie chcieli ulegać naciskom dotyczącym trzymania odpowiedniej linii politycznej”. Kierownictwo spółki utrzymywało natomiast, że po prostu zmieniło strategię i firma nie będzie produkowała już własnych informacji.

Nieoficjalnie mówi się, że ostatnio zarząd TP S.A. miał zastrzeżenia do niektórych umów zawieranych przez TP Internet z firmami zewnętrznymi.

Nowym prezesem został Yann Gontard związany ostatnio z Polskapresse, należącej do Grupy Passauer Verlags. Od stycznia 1998, sprawując funkcję prezesa Filii Prasa Poznańska, przeprowadził restrukturyzację Gazety Poznańskiej. Kierowany przez niego zarząd ma opracować nową strategię spółki, która w najbliższym czasie zostanie przedstawiona radzie nadzorczej.