Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Niedrogo i na stałe

Od marca firma Tele2 Polska wprowadziła dla klientów indywidualnych nową taryfę Home, obejmującą stały dostęp do Internetu drogą radiową (przepustowość do 256 kb/s).

Taryfa nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń jeśli chodzi o maksymalną ilość przesyłanych danych. Miesięczny abonament wynosi 149 zł (cena brutto).

Koszt standardowej instalacji pakietu Home wynosi - w trwającej obecnie promocji - 499 zł brutto (standardowo 1207,80 zł brutto). W cenę pakietu wliczono 25 MB na skrzynki e-mail (max. 5) oraz jeden stały adres IP.

Air2Net to usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu oparta na łączności radiowej. System pracuje w licencjonowanym paśmie 3,5 GHz. Obecnie usługa ta dostępna jest na terenie Warszawy, Trójmiasta, Krakowa, Poznania oraz Wrocławia.

Więcej informacji:

http://www.tele2.pl