Niedostępne strony www partii politycznych

Fundacja Widzialni przeprowadziła badania dostępności stron internetowych partii politycznych dla osób wykluczonych cyfrowo, w tym osób niepełnosprawnych. Okazało się, że żaden serwis sześciu głównych partii politycznych w Polsce nie spełnił nawet minimalnych wymagań dostępności dla osób wykluczonych, stawianych przez UE. Polska wypadła również bardzo źle pod względem dostępności na tle innych krajów europejskich.

Od poprzedniego badania serwisów partii politycznych przeprowadzonego przez Fundacje Widzialni minęło prawie dwa lata. "Niestety jeżeli coś się zmieniło w kwestii dostępności serwisów partii politycznych to na gorsze. Żadna z partii nie dba o elektorat osób niepełnosprawnych i innych osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, które stanowią prawie 30% społeczeństwa. Wszystkie zbadane strony są niedostępne, żadna nie została stworzona z zachowaniem choćby podstaw dostępności. To bardzo smutne, że wyborca niepełnosprawny jest dyskryminowany w dostępie do informacji a partie, które będą przez najbliższe lata rządzić Polską zdają się w ogóle nie dostrzegać osób niepełnosprawnych" - czytamy w podsumowaniu badania.

Fundacja oceniła serwisy w oparciu o międzynarodowy standard dostępności W3C, rekomendowany przez Europejską Agendę Cyfrową. Badaniu zostały poddane elementy stron internetowych najbardziej wpływające na dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych, m.in. kontrast serwisu, poprawność kodu HTML, odpowiedniki tekstowe dla elementów graficznych, tytuły podstron. W sumie pod uwagę wzięto 13 elementów i oceniono w skali od 2 do 5. Takiemu badaniu poddano serwisy sześciu głównych partii politycznych tj. Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska Jest Najważniejsza, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Ruch Poparcia Palikota, Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska. Okazało się, że żaden serwis sześciu głównych partii politycznych w Polsce nie spełnił nawet minimalnych wymagań dostępności dla osób wykluczonych, stawianych przez UE.

Oto ocena poszczególnych serwisów:

Polskie Stronnictwo Ludowe

Serwis PSL jest zupełnie niedostępny - nie ma w nim żadnych rozwiązań wspomagających dostępność jest natomiast bardzo duża ilość nieprawidłowości względem standardów dostępności. Do serwisu wchodzi się poprzez całkowicie niedostępną stronę startową, na której brak alt przy obrazkach, brak opisów linków, brak nagłówków. Strona główna jest pełna nieprawidłowości. Nie ma w niej odpowiedników tekstowych dla elementów graficznych i animacji, formularze nie posiadają etykiet i nie są zgrupowane. W serwisie nie ma możliwości nawigowania z użyciem hierarchii nagłówków ponieważ serwis nie został w nie wyposażony. Linki nie posiadają opisu dokąd prowadzą - linki muszą mieć sens poza kontekstem aby nawigacja była dzięki nim możliwa. Na stronie głównej walidatory wykazały obecność błędów kodu (X)HTML oraz CSS. Jedyne co można stwierdzić na korzyść serwisu to fakt, że możliwa jest w nim nawigacja z użyciem klawiatury oraz obecność wyszukiwarki i tytułu strony. Mimo to strona PSL jest całkowicie niedostępna i uzyskując wynik zaledwie 6 punktów na 20 otrzymała ocenę niedostateczną.

Polska Jest Najważniejsza

Na stronie PJN znaleźć można bardzo dużo nieprawidłowości względem standardów dostępność. Przede wszystkim na stronie nie zastosowano hierarchii nagłówków co bardzo utrudnia nawigację w serwisie osobom niewidomym korzystającym z programów czytających. Nie zapewniono odpowiedników tekstowych dla grafik i animacji. Nie ma na stronie etykiet a formularze nie są zgrupowane. Linki nie są opisane - nie maja sensu poza kontekstem. W nikłym stopniu wykorzystano elementy list. Nie ma w serwisie wyszukiwarki. Kontrast tła do tekstu jest wystarczający, strona opatrzona jest tytułem i jest możliwość uruchomienia mapy strony. Na stronie nie ma żadnych rozwiązań wspomagających dostępność. Walidacja wykazała obecność dużej liczby błędów (X)HTML oraz CSS. Strona PJN otrzymała ocenę niedostateczną uzyskując zaledwie 6 punktów na 20.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Do serwisu wchodzi się za pośrednictwem strony startowej, na której występuje duża liczba błędów względem standardów dostępności - brak altów oraz nagłówków, dużo jest błędów HTML. Strona główna również pełna jest nieprawidłowości. Większość elementów graficznych nie posiada właściwych opisów, nie zastosowano etykiet. Nie ma tytułu strony. Hierarchia nagłówków jest zachwiana - nie użyto ich we właściwy sposób a ich zagnieżdżenie jest chaotyczne. Kontrast na stronie jest niewystarczający. Linki nie mają sensu poza kontekstem przez co nie wiadomo dokąd prowadzą. Walidacja wykazała obecność błędów kodu HTML oraz CSS. Na plus można zaliczyć użycie list oraz możliwość obsługi serwisu z poziomu klawiatury ale to jedyne udogodnienia odnalezione na stronie. Serwis uzyskał 6 punktów i ocenę niedostateczną.

Ruch Poparcia Palikota

Na stronie głównej walidatory wykazały obecność kilkudziesięciu błędów HTML i CSS. Nagłówki na stronie zastosowano bez zachowania odpowiedniej hierarchii, podobnie etykiety nie są właściwie użyte. Nie ma w serwisie odpowiedników tekstowych dla elementów graficznych i animacji. Linki nie mają sensu poza kontekstem a co za tym idzie nie wiadomo dokąd prowadzą więc nawigacja za ich pomocą jest niemożliwa. Nie wszystkie funkcjonalności są dostępne z poziomu klawiatury. Kontrast tła w stosunku do tekstu jest wysoce niewystarczający. W serwisie nie zastosowano żadnych rozwiązań wspomagających dostępność. Jednym ukłonem w stronę dostępności jest użycie list. Serwis jest zdecydowanie niedostępny i z sumą 7 punktów otrzymał ocenę niedostateczną.

Prawo i Sprawiedliwość

Na stronę można się dostać jedynie przez niedostępna stroną startową - nie zastosowano na niej ani altów (opis obrazka) ani nagłówków. Na stronie głównej nagłówki występują ale są chaotycznie rozmieszczone i nie służą nawigacji. Jak w poprzednich serwisach linki nie maja sensu poza kontekstem - dla osób niewidomych posługujących się programem czytającym są zupełnie bezużyteczne. Strona nie jest opatrzona tytułem. Jedynie niektóre elementy graficzne opatrzone są odpowiednikami tekstowymi. Brak etykiet formularzy. Przy konstrukcji strony zostały użyte listy jednak w dużym stopniu niepoprawnie. Serwis jest obsługiwany w całości z poziomu klawiatury co jest plusem strony. Walidacja wykazała w serwisie dużą ilość błędów HTML oraz CSS.

Serwis jest zdecydowanie niedostępny i z sumą 7 punktów otrzymał ocenę niedostateczną.

Platforma Obywatelska

Jedynym serwisem który uzyskał ocenę na krawędzi dostatecznej jest serwis Platformy obywatelskiej. Jenak konieczne jest tutaj zwrócenie uwagi na podstawowy element, który dyskwalifikuje ten serwis. Do serwisu przechodzi się przez stronę startową, która jest absolutnie niedostępna! Całkowity brak na niej nagłówków oraz altów - elementy graficzne są zupełnie nie opisane. Zatem jakakolwiek dostępność serwisu nie ma znaczenia ponieważ i tak osoba z niepełnosprawnością sensoryczną nie ma szansy się do niej dostać. Strona oparta jest na listach i są na niej nagłówki jednak ich struktura jest chaotyczna więc nie spełniają swojej funkcji nawigacyjnej. Jak we wszystkich serwisach linki są nieopisane i nie mają sensu poza kontekstem. Nie ma tekstowych odpowiedników elementów graficznych i animacji. Walidator wykazał aż 50 błędów HTML na stronie głównej. Jako właściwe rozwiązania zaliczyć trzeba możliwość obsługi strony tylko za pomocą klawiatury oraz właściwe użycie etykiet formularzy. Znakomitym rozwiązaniem jest umożliwienie zmiany kontrastu na stronie - jedyna takie rozwiązanie we wszystkich zbadanych serwisach. Serwis uzyskał 11 punktów i balansuje na krawędzi oceny dostatecznej.

Fundacja przeprowadziła też badanie 27 serwisów parlamentów krajów członkowskich UE. "Niestety jedynie kilka z 27 przebadanych posiadały prawidłową strukturę nagłówków. Zaskakująco dużo błędów znaleziono w samym kodzie (X)HTML i w arkuszach stylów CSS. Prawie wszystkie serwisy otrzymały zerową ilość punktów w tych elementach. Większość również nie posiada dodatkowych ułatwień w nawigacji dla osób niepełnosprawnych. Jednym z nich są tzw. skip linki umożliwiające szybkie przemieszczanie się po treści serwisu. Większość serwisów posiada wyszukiwarkę i prawidłowo opisane tytuły stron. Prawie wszystkie posiadają odpowiedni kontrast dzięki czemu osoby niedowidzące, korzystające z programów powiększających mogą swobodnie po nich nawigować" - wynika z badania. Na uwagę i wyróżnienie zasługuje strona główna serwisu austriackiego, która uzyskała prawie maksymalną ilość punktów - 19 z 20 możliwych do zdobycia i może być uznana jako wzór do naśladowania. Tylko w jednym elemencie "etykiety i grupowanie pól formularzy" uzyskała połowę z maksymalnej liczby punktów. W pozostałych elementach uzyskała komplet punktów. Natomiast Polska wraz z ośmioma innymi krajami tj. Estonia, Litwa, Malta, Belgia, Węgry, Cypr, Rumunia i Słowenia, otrzymała ocenę niedostateczną.