"Nie traktujcie nas, jak robotów bez serca" - list otwarty tłumaczy-hobbystów

Ostatnie zatrzymania osób związanych z serwisem Napisy.org (w tym administratora tej strony oraz tłumaczy napisów) wywołały ogromne poruszenie wśród społeczności polskich internautów. Do naszej redakcji (a także do redakcji innych mediów, nie tylko komputerowych) trafił list otwarty, wystosowany przez tłumaczy-hobbystów zaangażowanych w prace nad tłumaczeniami napisów do filmów, a sporządzony w reakcji na wydarzenia ostatnich dni. Poniżej przytaczamy jego obszerne fragmenty.

List jest bezpośrednią reakcją społeczności osób prowadzących serwisy z napisami na wydarzenia, o których informowaliśmy w artykule "Napisy.org zamknięte, właściciele serwisu zatrzymani". Jego autorzy piszą: "(...)pragniemy rzucić trochę światła na naszą skromną działalność, która najpewniej wobec niemocy organów ścigania w tępieniu mniej lub bardziej zorganizowanej przestępczości, zrobiła z naszych kolegów i koleżanek kryminalistów najcięższego kalibru."

Dalej czytamy m.in.:

"Może akcja ta była potrzebna, byśmy nareszcie doczekali się nowelizacji prawa autorskiego i praw pokrewnych, jednoznacznie interpretującego nurtujące nas kwestie?

Jest nas, tłumaczy-hobbystów, wielu. Mamy różne pasje, cele, zainteresowania. Różnimy się płcią, wiekiem, doświadczeniem zawodowym, przekonaniami i wyznawaną religią. Przynależymy do różnych grup społecznych. Są wśród nas również osoby niepełnosprawne. Łączy nas jedno - bezgraniczna miłość do filmów. Opętani tą miłością, staramy się ją od kilku lat pielęgnować w sposób należyty - mając w ręku kopię filmu (i nie ma tu znaczenia, legalną czy nie) wykonujemy własne, autorskie opracowania utworu. (...)

Z całą stanowczością odcinamy się od tych tłumaczy, którzy kiedykolwiek brali pieniądze za tak wykonywane tłumaczenia, pozbawiając tym samym słusznych zarobków producentów i dystrybutorów. Podkreślamy, że nie zarabiamy na tłumaczeniach nawet złamanego grosza. Robimy wszystko we własnym wolnym czasie, w ramach własnych ambicji i w imię szeroko pojętej publicznej pomocy. Prezentujemy tym samym bezinteresowność, o jaką w dzisiejszych czasach niezmiernie trudno.

Naszym celem jest przede wszystkim niesienie pomocy osobom nie władającym językiem obcym w sposób niezbędny do pełnego zrozumienia oglądanego filmu, ale i tym, które mają problemy z obejrzeniem nawet w pełni legalnych kopii. Znamy niejedną osobę, która nie ma możliwości obejrzenia filmu z przyczyn od niej niezależnych. Z naszych "usług" korzystają m.in. osoby głuchonieme, pozbawione możliwości zrozumienia filmu ze ścieżką dźwiękową czytaną przez lektora, czy też niedowidzące, o których dystrybutorzy zdają się nie pamiętać - jedyną pomocą dla tych osób są nasze tłumaczenia, które mogą dzięki rozwojowi Internetu i technologii dostosować do swoich potrzeb, choćby przez zmianę wielkości wyświetlanej podczas emisji filmu czcionki.

Nie jesteśmy obłudni i nie zamierzamy zasłaniać się wyłącznie osobami niepełnosprawnymi w celu obrony naszej pracy. Dla wielu z nas jest to doskonała okazja do zapoznawania się z językami obcymi w praktyce. Większość z nas pierwsze tłumaczenie wykonywała tylko i wyłącznie na własne potrzeby, dopiero rozwój serwisów skupiających tłumaczy-hobbystów spowodował potrzebę zaistnienia tego zjawiska w szerszym wymiarze. (...)

Spora grupa osób obecnie tłumaczących, wspomniana zresztą w ubiegłym roku również przez Pana Jakuba Duszyńskiego, będąca było nie było amatorami, tworzy napisy na poziomie, w pełnym znaczeniu tego słowa, profesjonalnym. Grupa ta w sposób naturalny stara się podnosić standardy tłumaczeń wykonywanych na zlecenie firm dystrybucyjnych. Ilu z Was będąc w kinie, oglądając film w telewizji czy z dowolnego nośnika danych, znając język obcy w stopniu zaawansowanym, była kiedykolwiek zażenowana jakością zaprezentowanego tłumaczenia? Nam zdarza się to nader często. (...)

Należy nadmienić, iż pomimo wszechobecnej dostępności "pirackich filmów", jak raczyli to określić policjanci biorący udział w przedmiotowej akcji, wszyscy bez wyjątku chodzimy do kina. Wielu z nas posiada kolekcje legalnych filmów liczone w setkach sztuk. My naprawdę doceniamy wkład ludzi filmu w ich produkcję. Smutne jest to, że to właśnie przez nich jesteśmy najbardziej demonizowani. Jesteśmy przekonani, że nasza działalność przynosi również korzyści. Spora grupy ludzi, która widziała film na monitorze komputera wybierze się do kina. Inni poprzez znajomość tematu, w rozmowach ze znajomymi czy rodziną, stają się nośnikiem reklamowym danej produkcji zachęcając ich do obejrzenia danej produkcji w kinie.

Na zakończenie, podobnie jak podczas wspomnianej zeszłorocznej akcji przeciwko tłumaczom i serwisom udostępniającym ścieżki dialogowe, popularnie zwane napisami lub subami, chcemy wyciągnąć rękę w kierunku lokalnych, rodzimych dystrybutorów i podjąć kolejną próbę nawiązania wzajemnej współpracy. Próbowaliśmy zaoferować nasze doświadczenie wspomnianym firmom niejednokrotnie, czy to indywidualnie, czy to grupowo. Niestety nie doczekaliśmy się żadnej, nawet negatywnej odpowiedzi. Uważamy, że możemy wnieść do świata polskich dystrybutorów, jak do kin, tak na "rynek drugiego oddechu", jakim są wypożyczalnie i sklepy z filmami DVD, tak niezbędną tam świeżość i zaangażowanie.

Zwracamy się z prośbą do Was wszystkich, bez wyjątku. Nie traktujcie nas, tłumaczy, jak robotów bez serca i duszy. Piętnując naszą społeczną pracę, próbujecie nas do nich upodobnić..."

Pełna treść otwartego znajduje się w serwisie Hatak.pl.

Aktualizacja: 21 maja 2007 09:10

Stanowisko w sprawie zajęli także członkowie Polskiej Partii Piratów. W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowejhttp://www.partiapiratow.org.pl/ czytamy:

"Partia Piratów w związku z zatrzymaniem osób które prowadziły stronę NAPISY.ORG, wyraża stanowczy sprzeciw w związku ze sposobami postępowania organizacji FOTA, która w obronie partykularnych interesów wykorzystuje policję.

Również ubolewamy nad tym, że policja coraz częściej wykorzystuje metody które nie jednokrotnie nie są potrzebne. Nie godzimy się na to, aby przestarzałe organizacje typu FOTA w obawie przed utratą wpływów do swojej kasy zastraszały obywateli. Z całą stanowczością będziemy starać się bronić obywateli przed takimi praktykami, organizacji, które w myśl ochrony dóbr intelektualnych bronią swoich monopolistycznych pozycji na rynku. Aktualnie próbujemy nawiązać kontakt z osobami zatrzymanymi w celu rozpoznania sytuacji i zaproponowania ewentualnego wsparcia.

Działania typu "Wydaje nam się, że Oni ścigają nielegalnie filmy czy muzykę" bez dowodów naruszają godność osobistą człowieka jak i jego prywatność, ale według organizacji zbiorowego zarządzania to się nie liczy, liczy się przecież ochrona praw autorskich.

W dobie wolnego dostępu do internetu, wydaje się nie uzasadnione istnienie takich absurdalnych przepisów, które doprowadziły do tego zdarzenia. Toteż, zawiłe prawo jakie stworzyły dla siebie organizacje zbiorowego zarządzania, stawia je na pozycji dominującej na rynku dóbr kultury. Będziemy starać się zmienić tą sytuację na korzyść konsumenta dóbr kultury jak i ich twórców.

Nie popieramy także działań mających na celu zakłócenie działalności serwera policji, gdyż Policja wykonuje tylko swoje obowiązki i nie jest niczemu winna. Mimo iż nie popieramy metod działań policji."