Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nie mierzymy działań w Social Media

Aż 57% brand managerów największych marek w Polsce nie oblicza efektywności działań w mediach społecznościowych - wynika z raportu Social Media Brand Index 2010 przygotowanego przez agencję Think Kong. Jednocześnie managerowie w Polsce uznają trudności z obliczeniem wskaźników efektywności za jedną z głównych barier we wdrożeniu działań kierowanych do społeczności online.

Nie mierzymy działań w Social Media
Raport Social Media Brand Index 2010 opisuje jak największe marki w Polsce radzą sobie w mediach społecznościowych.

Pod względem pomiaru skuteczności marketingu społecznościowego jesteśmy daleko w tyle np. za marketerami w USA, gdzie 61% managerów jest w stanie wskazać konkretne wyniki prowadzonych działań.

"Aż 44% pytanych przez nas brand managerów uważa, że kłopoty z oceną efektywności to istotna bariera we wdrażaniu działań w mediach społecznościowych" - komentuje Norbert Kilen z agencji marketingu interaktywnego Think Kong, koordynator badania - "Szkoda, bo wbrew obawom marketerów skuteczność działań w mediach społecznościowych da się mierzyć, nawet dość dokładnie."

Nie mierzymy działań w Social Media

Inne wskazywane przez marketerów bariery to m.in. nieznajomość wszystkich możliwości marketingu w social media (37 proc. wskazań), brak wyodrębnionego budżetu na działania w mediach społecznościowych (34 proc.), wymóg stałej aktywności (27 proc.).

Wśród marek, które brały udział w badaniu 81 proc. wykorzystuje media społecznościowe w komunikacji marketingowej.

Raport Social Media Brand Index 2010 jest dostępny bezpłatnie na stronie www.socialmediabrand.pl. Jest to projekt agencji marketingu interaktywnego Think Kong realizowany m.in. we współpracy z IAB Polska.

"Badanie objęło jedynie marki prowadzące sprzedaż B2C - a więc najbardziej zainteresowane dotarciem do odbiorcy indywidualnego

- i te, które są przy tym najbardziej rozpoznawalne, najsilniejsze" - piszą autorzy badania.

Jak mierzyć?

- Odpowiada Norbert Kilen

Istnieją dziesiątki wskaźników, które można (trzeba!) brać pod uwagę planując działania w social media.

Ich wybór wynika wprost z obranego celu i powinien być elementem strategii. Np. jeśli cel jest sprzedażowy - już w same działania można wpleść elementy ułatwiające pomiar (np. kody zniżkowe w przypadku specjalnych ofert). Jeśli celem jest zaangażowanie użytkowników - wskaźnikiem może być liczba komentarzy per post, odsetek fanów/przyjaciół angażujących się w dyskusję itp.

Oczywiście nie wszystko co się da zmierzyć, ma znaczenie i nie wszystko co ma znaczenie da się zmierzyć. Poza tym część zjawisk lub zachowań można oceniać pośrednio, np. wykonując badania ilościowe.

W każdym razie jestem przekonany, że jest błędem zaniechanie definiowania pewnych wartości docelowych przed podjęciem działań. Brak takich założeń nie tylko uniemożliwia wyznaczenie stopy zwrotu z inwestycji w takie działania, ale w ogóle ocenę ich powodzenia.