Nie masz lidera nad marketera?

Zdaniem większości brytyjskich prezesów, dyrektorów i kierowników najwyższego szczebla uczestniczących w Szczycie Przywódców w Londynie, najlepsi przywódcy biznesowi wywodzą się z... marketingu. Samotność jest zaś, ich zdaniem, jednym z największych brzemion ludzi "na szczycie".