Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nie masz lidera nad marketera?

Zdaniem większości brytyjskich prezesów, dyrektorów i kierowników najwyższego szczebla uczestniczących w Szczycie Przywódców w Londynie, najlepsi przywódcy biznesowi wywodzą się z... marketingu. Samotność jest zaś, ich zdaniem, jednym z największych brzemion ludzi "na szczycie".