Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nie ma telefonów = nie ma nic

Vodafone spowolniło prace nad infrastrukturą dla GPRS oraz 3G. Operator spodziewa się bowiem, że liczba telefonów umożliwiających korzystanie z tych sieci będzie niedostateczna do uruchomienia usług zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

Liczba stacji bazowych, które będą zainstalowane do końca roku przez operatora spadła z 1200 do 750. Telefony działające w GPRS mają zostać operatorowi dostarczone we wrześniu br. Producent (Vodafone nie chciał ujawnić, który) spóźni się więc trzy miesiące w stosunku do wcześniejszych planów.

Aparaty obsługujące sieć 3G również zostaną zapewne dostarczone później niż się spodziewano. Realnym terminem rozpoczęcia w tej sytuacji świadczenia usług UMTS przez Vodafone wydaje się pierwsza połowa 2003 roku. Także w przypadku UMTS Vodafone podjął decyzję o spowolnieniu robót związanych z budową jej infrastruktury. Potwierdza to starą prawdę, która ma zastosowanie do sieci komórkowych: tak naprawdę, dopóki nie masz telefonów, nie masz nic. Vodafone wyda w związku z podjętymi decyzjami inwestycje o 5 mld GBP mniejsze.

Wiadomość nie została przez rynek przyjęta z zadowoleniem. Coraz bardziej oddalają się bowiem terminy odzyskania pieniędzy zainwestowanych przez operatorów w kosztowne licencje oraz infrastrukturę. Akcje producentów i operatorów telefonii komórkowej automatycznie poszły w dół. Walory Vodafone straciły około 5 centów, najsilniej informacje te odbiły się na notowaniach Nokii, które poszły w dół o 5,5 centa.

<i>Źródło: The Register</i>