Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nie dojdzie do ugody: QXL Ricardo nadal walczy o Allegro

W połowie marca pojawiły się informacje, że być może dojdzie do ugody między nowym i największym akcjonariuszem spółki QXL Ricardo - holenderską firmą Florissant - a spółką NIAA, która jest głównym udziałowcem QXL Poland. Wejście nowego gracza - konsorcjum izraelskich inwestorów - może uniemożliwić polubowne zakończenie sporu.

Od kilku tygodni izraelskie konsorcjum Izaki Group skupowało akcje QXL Ricardo. W sumie posiada już około 21% pakiet. Florissant natomiast, który liczył na przejęcie kontroli nad QXL Ricardo, skupił 38,6% akcji, czyli dużo poniżej oczekiwanego poziomu tj. 75%.

Florissant w połowie stycznia zawarła porozumienie z NIAA, czyli głównym udziałowcem QXL Poland, w sprawie polubownego rozwiązania kwestii praw własności do spółki QXL Poland i powrotu Allegro.pl do grupy QXL Ricardo plc.

Zarząd angielskiej spółki nie rezygnuje z walki o odzyskanie Allegro.pl. Jak nas poinformował Jacek Łęcki z firmy PBL Public Affair, która reprezentuje w Polsce firmę QXL Ricardo w zakresie kontaktów z mediami, Izaki Group potwierdziła, że całkowicie popiera działania obecnego zarządu QXL Ricardo, który chce kontynuować wszelkie działania prawne w celu odzyskania pełnej własności i kontroli nad QXL Poland.

Przypomnijmy, że spór o własność Allegro wybuchł w 2003 roku. Brytyjczycy z QXL Ricardo oskarżają poznańską firmę NIAA o podstępne i nielegalne przejęcie 92% udziałów w QXL Poland podczas podwyższania kapitału. Spory o własność Allegro nie mają wpływu na funkcjonowanie serwisu aukcyjnego.