Nie dojdzie do ugody: QXL Ricardo nadal walczy o Allegro

W połowie marca pojawiły się informacje, że być może dojdzie do ugody między nowym i największym akcjonariuszem spółki QXL Ricardo - holenderską firmą Florissant - a spółką NIAA, która jest głównym udziałowcem QXL Poland. Wejście nowego gracza - konsorcjum izraelskich inwestorów - może uniemożliwić polubowne zakończenie sporu.

Od kilku tygodni izraelskie konsorcjum Izaki Group skupowało akcje QXL Ricardo. W sumie posiada już około 21% pakiet. Florissant natomiast, który liczył na przejęcie kontroli nad QXL Ricardo, skupił 38,6% akcji, czyli dużo poniżej oczekiwanego poziomu tj. 75%.

Florissant w połowie stycznia zawarła porozumienie z NIAA, czyli głównym udziałowcem QXL Poland, w sprawie polubownego rozwiązania kwestii praw własności do spółki QXL Poland i powrotu Allegro.pl do grupy QXL Ricardo plc.

Zarząd angielskiej spółki nie rezygnuje z walki o odzyskanie Allegro.pl. Jak nas poinformował Jacek Łęcki z firmy PBL Public Affair, która reprezentuje w Polsce firmę QXL Ricardo w zakresie kontaktów z mediami, Izaki Group potwierdziła, że całkowicie popiera działania obecnego zarządu QXL Ricardo, który chce kontynuować wszelkie działania prawne w celu odzyskania pełnej własności i kontroli nad QXL Poland.

Przypomnijmy, że spór o własność Allegro wybuchł w 2003 roku. Brytyjczycy z QXL Ricardo oskarżają poznańską firmę NIAA o podstępne i nielegalne przejęcie 92% udziałów w QXL Poland podczas podwyższania kapitału. Spory o własność Allegro nie mają wpływu na funkcjonowanie serwisu aukcyjnego.