Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nie będzie inwestora strategicznego

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w 2000 roku do Apeximu nie zostanie wprowadzony inwestor strategiczny. „Najpierw musimy uporządkować strukturę firmy” - deklaruje Zbigniew Mikusek, nowy prezes zarządu firmy.

Na pierwszym etapie inwestor miałby objąć 20-25 procent kapitału Apeximu, z czasem przejąłby pakiet kontrolny spółki. „Wejściem kapitałowym do nas są poważnie zainteresowane 3-4 spółki nie tylko z naszego kontynentu” - twierdzi Mikusek.

Strategia nowego prezesa zakłada skupienie się na trzech sektorach - medycznym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym. Dodatkowo będzie on dążył do obniżenia kosztów i racjonalizacji wydatków.

Apexim, który utworzył najbardziej rozwiniętą sieć oddziałów w Polsce, będzie chciał to wykorzystać, budując na ich podstawie centra kompetencyjne.

„Zamierzamy oferować naszym klientom te same produkty i usługi na terenie całego kraju” – powiedział nam Zbigniew Mikusek. W celu związania pracowników z firmą nowy prezes zamierza zaproponować WZA zmianę działającego w teorii, ale w praktyce nieefektywnego programu opcji menedżerskich. Z kolei przedstawione w prospekcie emisyjnym prognozy wyników finansowych na 2000 i 2001 rok zostaną skorygowane.