Nie będzie inwestora strategicznego

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w 2000 roku do Apeximu nie zostanie wprowadzony inwestor strategiczny. „Najpierw musimy uporządkować strukturę firmy” - deklaruje Zbigniew Mikusek, nowy prezes zarządu firmy.

Na pierwszym etapie inwestor miałby objąć 20-25 procent kapitału Apeximu, z czasem przejąłby pakiet kontrolny spółki. „Wejściem kapitałowym do nas są poważnie zainteresowane 3-4 spółki nie tylko z naszego kontynentu” - twierdzi Mikusek.

Strategia nowego prezesa zakłada skupienie się na trzech sektorach - medycznym, ubezpieczeniowym i telekomunikacyjnym. Dodatkowo będzie on dążył do obniżenia kosztów i racjonalizacji wydatków.

Apexim, który utworzył najbardziej rozwiniętą sieć oddziałów w Polsce, będzie chciał to wykorzystać, budując na ich podstawie centra kompetencyjne.

„Zamierzamy oferować naszym klientom te same produkty i usługi na terenie całego kraju” – powiedział nam Zbigniew Mikusek. W celu związania pracowników z firmą nowy prezes zamierza zaproponować WZA zmianę działającego w teorii, ale w praktyce nieefektywnego programu opcji menedżerskich. Z kolei przedstawione w prospekcie emisyjnym prognozy wyników finansowych na 2000 i 2001 rok zostaną skorygowane.