Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nie będzie internetowego banku

Allied Irish Banks zrezygnował z utworzenia ponadnarodowego samodzielnego banku internetowego.

Instytucja ta miała działać w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polsce. Jej start planowano na przyszły rok. AIB chciał przeznaczyć na inwestycję ćwierć miliarda dolarów.

AIB uznało ostatecznie, że nowy bank miałby trudności w rywalizacji z tradycyjnymi bankami, które również oferują najnowocześniejsze usługi. Lepiej w tej sytuacji skoncentrować się na dalszym rozwoju internetowej obsługi klientów przez banki należące do grupy.

W Polsce AIB ma udziały w Banku Zachodnim i Wielkopolskim Banku Kredytowym (zapadła już decyzja o ich połączeniu). Ten ostatni oferuje bogaty pakiet usług za pośrednictwem Internetu.