Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nie będzie domen .xxx

Sufiks .xxx, który miałby być przydzielany stronom z treściami pornograficznymi, nie zostanie wprowadzony. Organizacja ICANN odrzuciła propozycję wprowadzenia oznaczenia, mimo argumentacji zwolenników tego rozwiązania, którzy przekonywali, że ułatwiłoby ono identyfikację witryn z treściami przeznaczonymi dla dorosłych.

Przypomnijmy, iż po raz pierwszy koncepcja wprowadzenia domen .xxx pojawiła się w 2001 r. - podjęła ją organizacja ICM Registry. Wydawało się, że propozycja ta zostanie zaakceptowana, zwłaszcza, że w czerwcu ubiegłego roku ICANN podjęła decyzję o wprowadzeniu tego kontrowersyjnego sufiksu. Ostateczna decyzja w tej sprawie była jednak kilka razy przekładana, m.in. z powodu zastrzeżeń amerykańskiego Departamentu Handlu.

Projekt domen .xxx był krytykowany za to, że wykupywanie domen z tym sufiksem nie jest obligatoryjne. Właściciele serwisów oferujących treści pornograficzne, zwłaszcza tych o ugruntowanej pozycji wśród korzystających z nich internautów, zapewne uznaliby zmianę dotychczasowego adresu za nieopłacalną - dowodzili przeciwnicy projektu.