New media bez kompleksów

Według raportu Brave New World, prezentującego wyniki badań „nastrojów w branży IT”, przeprowadzonych przez firmy e-MORI i Adobe, brytyjskie firmy nowych mediów z optymizmem patrzą w przyszłość.

W ankiecie, której wyniki opublikowano w raporcie Brave New World, firmowanym przez e-MORI i Adobe, wzięło udział 151 profesjonalistów z brytyjskich agencji zajmujących się nowymi mediami, którzy zostali poproszeni o wyrażenie opinii na temat przyszłości branży. Większość szefów agencji, projektantów WWW i dyrektorów artystycznych w Wielkiej Brytanii z optymizmem patrzy w przyszłość, przewiduje wzrost obrotów i zwiększenie personelu średnio o 25% w roku 2001. ”'Bezpośrednią przyczyną przeprowadzenia przez nas tego badania stał się coraz bardziej oczywisty fakt, że nasze myślenie o sytuacji w branży pozostaje pod zbyt dużym wpływem tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych” - mówi przedstawiciel Ricky Liversidge, Adobe UK. - „Chcieliśmy uzyskać realistyczny ogląd rynku z brytyjskiego punktu widzenia.”

Wyniki raportu wskazują, że 97% brytyjskich firm typu new media z optymizmem myśli o przyszłości i przewiduje wzrost obrotów w 2001 r., do którego mają się przyczynić duże zlecenia korporacyjne oraz wzrost popularności niepecetowego dostępu do Internetu. Według raportu, na początku br. brytyjski rynek agencji projektowania WWW i nowych mediów był wart 1,5 mld GBP, a na początku roku 2002 kwota ta ma wzrosnąć do 2 mld GBP. Brytyjskie agencje zatrudniają obecnie 25 tys. pracowników, 83% firm działa niezależnie, a ponad 3/4 z nich zatrudnia mniej niż 50 osób. Nadchodzą jednak czasy konsolidacji i wykupywania małych przez wielkich. Jak podają autorzy raportu, jedynie 8% niezależnych agencji zachowa swoją pozycję rynkową w 2002 r.

Z przebadanych przez e-MORI i Adobe firm 60% projektuje interfejsy dla aplikacji szerokiego dostępu (broadband), a 64% w najbliższych dwóch latach zamierza z broadbandu uczynić główne źródło dochodu. Ankietowane agencje planują także projektować zawartość dla iDTV (37%), WAP (31%) i PDA (25%). W rankingu usług cyfrowych oferowanych przez brytyjskie agencje dominuje tworzenie WWW, które zadeklarowało 100% badanych. Drugie miejsce zajmują usługi intranetowe (87%), następnie produkcja płyt CD-ROM (79%), usługi poczty elektronicznej (79%) i rozwiązania dla WAP (58%).