Netsprint Search w księgarni internetowej Matras

System Netsprint Search wprowadzono do księgarni internetowej www.matras.pl pozwala na efektywne wyszukiwanie informacji i ich kontekstową prezentację w najbardziej dogodny dla użytkownika sposób. Wdrożone rozwiązanie ma na celu zaprezentowanie szerokiej gamy produktów księgarni Matras w taki sposób, aby użytkownik pozostał w serwisie możliwie jak najdłużej i dokonał zakupu.

Informacja prasowa: Netsprint

W ramach projektu wdrożono wiele kluczowych z perspektywy branży e-Commerce funkcjonalności. Na szczególną uwagę zasługuje Broadening Queries - innowacyjny produkt stworzony we współpracy z firmą Matras. Mechanizm ten pozwala na automatyczne zaprezentowanie wyników wyszukiwania na zapytanie skrócone (czyli z pominięciem wybranych wyrazów zapytania użytkownika) w przypadku, gdy na pełne zapytanie nie znaleziono żadnego wyniku. Broadening Queries umożliwia  zainteresowanie użytkownika dodatkowymi produktami i artykułami odpowiadającymi w dużej mierze frazie wpisanej w oknie wyszukiwania.

Netsprint Search w księgarni internetowej Matras

W rozwiązaniu wyszukiwawczym dostępna jest także nowa w systemie Netsprint Search funkcjonalność Automisspellingu, która pozwala na automatyczne korygowanie zapytań wpisanych z błędem literowym lub ortograficznym oraz na prezentowanie użytkownikowi listy wyników na zapytanie już poprawione. Moduł  umożliwia zatem  skrócenie czasu potrzebnego na wyszukanie informacji i uniknięcie wyświetlenia listy odpowiedzi z zerową ilością wyników.

Netsprint Search w księgarni internetowej Matras

Innym ułatwieniem dla klientów sklepu internetowego matras.pl są elastyczne i różnorodne mechanizmy doboru kolejności wyników wyszukiwania. Jako pierwsze, prezentowane są wyniki produktów aktualnie dostępnych w ofercie, jak również spełniających wysokie standardy opisu i prezentacji. Inne czynniki wpływające na kolejność wyników to jak najlepsza zgodność z zapytaniem użytkownika oraz okres, który minął od pojawienia się w ofercie.

Oczywiście dostępne są również standardowe kryteria kolejności produktów takie jak cena, kolejność alfabetyczna (po autorze) czy wyłącznie trafność.